SIZIR BELEDIYE ARSA SATIÞ ILANI
 Haberler  Yurdal  19-Apr-2013 18:20  0 Yorum  3827 x Okundu

1 - Mülkiyeti Sızır Belediyesine ait olan, aşağıda bilgileri belirtilen taşınmazlar 22 / 04 /2013 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Meclis Salonunda 2886 sayılı Ihale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü Ile satışı yapılacaktır.

2 - Ihaleye ait şartname ve ekleri Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 20,00TL karşılığında alınabilir . Ayrıca Belediye Fen Işerli Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

3 - Ihale hakkı layığına ulaşmadığı kanaati oluşursa, Belediye Encümeni Ihaleyi iptal edebilir. Idarenin ihaleyi yapıp, yapmama kararına itiraz edilemez

4 - Ihaleye katıla bilmek için ;
a) Ihale dokümanı aldığına ilişkin makbuz. (Belediye veznesinden alınacak)
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye veznesinden alınacak)
c) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Onaylı Yazı
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi
e) Tebligat için yerleşim yeri belgesi veya adres beyanı
f) ihaleye temsilen katılamıyorsa yetkili olduğuna dair Noter onaylı vekaletname verilmesi zorunludur.

5 - Ihaleye ait ihale katılım belgesi, 22.04.2013 ihale tarihinde ve saatinde 14,00 de kadar Sızır Belediyesi Mali Hiz. Müdürlüğüne teslim edilecektir
Satışı Yapılacak Taşınmazların :


Sıra
No MAHALLE PAFTA ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ CINSI MUHAMMEN
BEDELI GEÇICI TEMINAT IMAR DURUMU IHALE SAATI
1 YENI 510 18 486,25 ARSA 7.293,75TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 14,00
2 YENI 510 15 486,25 ARSA 7.293,75TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 14,20
3 YENI 510 9 486,30 ARSA 7.294,50TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 14,40
4 YENI 510 4 486,29 ARSA 7.294,35TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 15,00
5 YENI 509 15 621,90 ARSA 9.328,50TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 15,20
6 YENI 509 13 694,69 ARSA 10.420,35TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 15,40
7 YENI 509 5 616,37 ARSA 9.245,55TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 16,00
8 YENI 509 8 619,87 ARSA 9.298,05TL 350,00 Konut Imarlı Parsel 16,20


Makalelerde gezinin
Previous article Sızır ve Çevresi Elele Þöleni Gemerek Emniyet Personeli Þehit Ailelerini Ziyaret Etti Next article
Puan ver 2.59/5
Puan ver: 2.6/5 (165 puanlar)
Yorumların sorumluluğu gönderen üyelerimize aittir. Yorumların içeriğinden, yorumu gönderen üyelerimiz sorumludur.
Gönderen Mesaj