epdk.jpg
SIZIR' A DOĞALGAZ
Category : Haberler
Yurdal Tarafından yayınlandı - Tarih: 22-Mar-2018 19:40

EPDK' dan Doğalgaz Talep Ettik

Beldemiz Tüik 2017 verilerine göre 2888  nüfusa sahip olup,  Turistik öneme de haiz olduğundan  yaz aylarında ki nüfusu 3 katına çıkmaktadır. Beldemizde ısınma amaçlı olarak katı yakıt ( Odun - Kömür ) kullanılmaktadır. Nüfusumuzun büyük bir bölümü ( Emekliler - Yaşlılar ) kış aylarını ısınma probleminden dolayı kasabamız dışında geçirmektedir. Bu gerekçelerle doğalgaz kullanımına şiddetle ihtiyaç duymaktayız. Bağlı olduğumuz Gemerek ilçemize mesafemiz 17 km olup, ilçemizde doğalgaz kullanılmaya başlanılmıştır.

Kasabamızda; Belediyemize kayıtlı 2260 Su abonesi ve 2500 Elektrik abonesi bulunmaktadır. İlçemizle kasabamız arasında irili ufaklı yerleşim merkezleri ( Köyler) bulunduğu da dikkate alınarak beldemize ilçemizden doğalgaz hattı çekilerek kasabamıza da doğalgaz bağlanmasını talep ediyoruz. Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu;

             Bilgilerinize Arz Ederim.

                                                                                                                                                                                                              Nevzat GÖKSU
                                            Sızır Belediye Başkanı