Aşağıdan gelir saçı sırmadan

Aşağıdan gelir saçı sırmadan
Ben nasıl ayrılam murad almadan
Ölüm hayırlıdır ayrı durmadan
Verin bir tabanca vuram kendimi

Sarı saçın ucunda olur çatalı
Sarardı gül benzim ayrı yatalı
Gelinle kızı bir mi tutalım
İlle de kızın kaşlarının karası.

Kırmızı gülünen belenmiş bağlar
Yüceden gideyim yol sizin olsun
Ağular içeyim bal sizin olsun
Verin yarimi de köy sizin olsun

Yüce dağ başında selvi dayılım
Selvinin dalında bağlı dayılım
Boyun uzun imiş tüfek takmaya
Belin ince imiş süngü sokmaya

Yüce dağ başında yayılan yılan
Çadırı göçmüş de yerleri viran
Kara tren düdük vurdu yürüdü
Yüreğimde yağ kalmadı eridi

Gökyüzünde bir çift turna vızılar
Avcı vurmuş kanatları sızılar
O da benim gibi yarin arzular
Yol verin de aşalım dumanlı dağlar
Dumanın ardında bir gelin ağlar

Last update: 2016/7/4 21:50 | Read 1400 times
Related Pages
Page Last modification Hits
Eştim eştim kum çıktı
07-04-2016 21:45:42 1745
İğdenin altından geçtim
07-04-2016 21:48:28 1446
Al ipekten ketenimiz
07-04-2016 21:46:47 1273
Küllükteki serçeler
07-04-2016 21:43:39 2256
Indim dereye de oğlan
07-04-2016 21:47:54 1465
Design by: XOOPS UI/UX Team