Dogum

En yakın akrabalardan biri kadının kulağına tekbir alır. çocuk doğar Ebe göbeğini keser. Eşi çabuk düşmesi için kadına sarımsak, soğan, limon, koklatılır. Kına içirilir. çocuk tuzlanır. Ebe ve yakınları çocuğu çimdirir. çocuğun başına ilk su döküleceği zaman bir kevgir içine altın konur. su bunun üzerine dökülür. Böyle yapılamsının sebebi ise çocuğa göz değmemesi, zenğin olması içindir.

Kundak: Bohça yere serilir. üst tarafına kol bezi, alt tarafına ise alt bezi konur. Başına takkesi, gömlek ve işlik giydirilerek çocuk üzerine yatırılır. Kundağın en süslü yeri başıdır.Gayet ince beyaz bir tülbent ile hafifce bağlanır.
kundak yapıldıktan sonra babası çağırılır. Büyük validesi yada yakın akrabalarından bir kadın çocuğu babasının omuzuna koyar. Çocuğun uzun ömürlü, Hayırlı evlat olması için temenni edilir.

Göbek Akçası Ziyaretleri: çocuk doğduktan sonra kadın ziyaretleri başlar. Hediye getirmek mecburiyetindedirler. Ebeveynine bir para verilir ki buna göbek akçası denir.

Beşik Gönderme: İlk çocuk doğuran kadının baba evi "beşik yollamak" mecburiyetindedir. servetlerine göre beşik alırlar. Yorgan, Şilte, Yastık vs.

Ad Koyma: çocuk doğduktan sonra Kız veya Erkek olduğuna göre riayet edilmesi mecburi olan bazı adetler vardır. Şayanı Hürmet bir zata müracaat edilir veyahut da (Kuran-ı Kerim) den bir ayet okunur. tesadüf ettiği ilk kelimeden ilham alınarak çocuğun adı konur. çocuğun kulağına ezan okunur, konacak ad kulağına söylenir.

Diş çıkartması: çocuğun azında ilk süt dişi belirdiğinde bütün tanıdıklara haber verilir. Ocağa (Diş Hediği) kazan konur. Hedik buğdayın haşlanmasına verilen ad dır. üzerine fındık, ceviz, şeker gibi şeyler konularak komşulardan başlanarak bütün tanıdıklara dağıtılır.

Sünnet: Erkek çocuklar için iki büyük geçit vardır. Biri sünnet,diğeri evlilik. onun için sünnete büyük ehemmiyet verilir. çocuk süslenir annesinin çeyizinde getirdiği altın elmas gibi ziynet eşyaları fesinin etrafına dizilir. Sazlar eşliğinde hamama götürülür. Hamamdan geldikten sonra kivrası tutar ve çocuk sünnet edilir. Kirvelik mühümdir. çocuk kirvesi yakın bir akraba kadar yakındır. nikah düşmez ve çocuğa en mühim hediyeyi de o verir.

Last update: 2016/7/4 21:34 | Read 1131 times
Related Pages
Page Last modification Hits
Evlilik Torenleri
07-04-2016 21:34:03 1280
Design by: XOOPS UI/UX Team